Tłumacze przysięgli w Danii

MIW 22.10.2016


Tłumacze przysięgli w Słowenii.


Kiedy ktoś posiada dokument sporządzony w języku obcym dla państwa, w którego urzędzie chce go złożyć, musi udać się po pomoc do osoby uprawnionej do wykonania tłumaczenia. W wielu krajach taką funkcję spełnia tłumacz przysięgły. W niektórych państwach, tak jak w Polsce, tłumacz przysięgły działa na zasadach instytucji unormowanej prawnie, a jego tytuł to jednocześnie określenie jego zawodu. W Słowenii jest zgoła inaczej – tłumacz przysięgły to nie zawód, a funkcja. To jednak nie koniec różnic.


Kto może być tłumaczem przysięgłym w Słowenii?

Osoby aspirujące do pełnienia funkcji tłumacza przysięgłego w Słowenii mają do spełnienia zdecydowanie mniej wymagań, niż kandydaci polscy. Do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych są bowiem uprawnione te osoby, które zostaną mianowane do pełnienia funkcji tłumacza przysięgłego przez Ministra Sprawiedliwości Republiki Słowenii. Nominacja nie jest ograniczona czasowo. Taki „sodni tolmač” (mężczyzna) lub „sodna tolmačka” (kobieta), ma prawo do tłumaczenia zarówno słowa pisanego, jak i dokonywania przekładu w formie ustnej. Można oczywiście zostać mianowanym do tłumaczenia z języka słoweńskiego na język obcy, w odwrotnym kierunku, lub pomiędzy dwoma językami obcymi. Do obowiązków takiej osoby należy wtedy tłumaczenie dokumentów, obecność i tłumaczenie podczas wykonywania procedur w sądach lub w przeróżnych urzędach, w zależności od potrzeb.

Obowiązki tłumacza przysięgłego w Słowenii

Niektórzy mogą odpowiedzieć, że głównym obowiązkiem jest na pewno sprawne przygotowywanie tłumaczeń pozbawionych błędów językowych i merytorycznych. Oczywiście, jest to prawda, jednak tłumacz przysięgły – działając jako instytucja – ma pewne odgórnie określone obowiązki. Tłumacząc dokument pisemny, po zakończeniu pracy musi on pod przetłumaczonym tekstem dodać odpowiednią klauzulę. W Słowenii ma ona swój ściśle określony kształt. Musi zawierać następujące elementy: imię i nazwisko tłumacza, numer i datę podjęcia decyzji, na mocy której nabył uprawnienia, tytuł jego funkcji (czyli zaznaczenie, że jest on tłumaczem przysięgłym), a także potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem. Pod wykonanym tłumaczeniem tłumacz przysięgły musi także przystawić pieczęć. Treść tej pieczęci to imię i nazwisko tłumacza, miejsce jego stałego pobytu i zaznaczenie, w zakresie jakich języków ma on uprawnienia. Pieczęci są sporządzane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mają okrągły kształt i 38 mm średnicy. Po przystawieniu tych wszystkich elementów tłumacz musi umieścić tłumaczenie w specjalnej księdze. Otrzymuje ją podczas zaprzysiężenia, a nazywa się ona: księga przetłumaczonych dokumentów. Jej odpowiednikiem w polskich realiach jest repertorium. W takiej księdze należy umieszczać numery przydzielone do tłumaczonych dokumentów, imię i nazwisko osoby lub nazwę organu, który zlecił wykonanie tego tłumaczenia, oryginał i przekład tłumaczonego dokumentu, datę tłumaczenia, liczbę przetłumaczonych stron oraz podpis tłumacza.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego w Słowenii?

Odnalezienie tłumacza przysięgłego w Słowenii nie powinno być trudne. Kompletną listę tłumaczy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowenii: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html. W kolumnie po prawej stronie znajdziemy języki, do tłumaczenia których mają uprawnienia wymienieni tłumacze przysięgli, zaś obok znajdziemy ich numery telefonów i miejscowość, w której mieszkają. Nietrudno również sprawdzić, czy taki tłumacz rzeczywiście jest uprawniony do pełnienia swojej funkcji – każdy z nich musi bowiem posiadać odpowiednią legitymację. Jest to dokument o wymiarach 85,6 x 54 cm, zawierający informacje dotyczące języków, w zakresie których tłumacz może tłumaczyć, jego fotografię, imię, nazwisko i miejsce stałego pobytu, a także podpis ministra i pieczęć Ministerstwa Sprawiedliwości. Taką legitymacją może się pochwalić jedynie pięcioro tłumaczy przysięgłych języka polskiego w Słowenii. Należy jednak pamiętać, że mimo iż państwo słoweńskie nadało im uprawnienia w zakresie tłumaczeń z języka słoweńskiego na język polski i odwrotnie, tłumaczenia wykonane przez nich nie zostaną nostryfikowane w Polsce. W przypadku posiadania dokumentu, który trzeba złożyć w urzędzie w Polsce, należy zgłosić się do polskiego tłumacza przysięgłego. Zagwarantuje nam to brak problemów w polskich urzędach, które nie zaakceptują tłumaczenia wykonanego w Słowenii.