Tłumacz przysięgły
języka słoweńskiego

Warszawa i okolice

KONTAKT
Przekłady przysięgłe

Nasz zespół specjalistów od przekładów

Zawód tłumacza przysięgłego języka słoweńskiego w Polsce nie jest popularny. W województwie mazowieckim takich specjalistów jest jedynie trójka, w całej Polsce natomiast niespełna cztery razy więcej. Mimo tego udało nam się stworzyć zespół tłumaczy przysięgłych słoweńskiego - ludzi, którzy złożyli ślubowanie w polskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów obsługę klientów zorganizowaliśmy w samym centrum Warszawy. Zapraszamy na Marszałkowską 83 (przystanek ulica Hoża), gdzie znajduje się centrum obsługi Klienta. W godzinach 9:00 - 17:00 Asystentki tłumaczy przysięgłych dokonują bezpłatnej wyceny oraz przekazują poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego dokumenty. Bezpłatną wycenę wykonujemy również drogą e-mailową. Wystarczy przesłać wyraźne skany dokumentów. Serdecznie zapraszamy! Jesteśmy w centrum Warszawy!

Znajdź nas na mapie
Cennik przekładów z/na słoweński

Co to jest strona przeliczeniowa oraz co oznacza skrót 'zzs'?

Każde tłumaczenie wierzytelne (potocznie zwane tłumaczeniem przysięgłym) wyceniane jest w zależności od długości tekstu, a nie ilości stron fizycznych. Jednostką rozliczeniową jest strona przeliczeniowa, którą stanowi każde rozpoczęte w procesie tłumaczenia 1.125 znaków ze spacjami (zzs). By oszacować, przed dokonaniem przekładu, ilość stron przeliczeniowych korzystamy ze specjalistycznych programów OCR. Serdecznie prosimy o przesyłanie wyraźnych skanów dokumentów do wyceny. Gwarantuje to bezbłędność w kalkulacji ilości stron przeliczeniowych oraz przesłanie oferty cenowej w ciągu niespełna 1 godziny. W naszej ofercie znajdziecie Państwo tłumaczenia wykonane w trybie standardowym jak i ekspresowym. Wykonujemy również tłumaczenia zwykłe specjalistyczne oraz ustne konsekutywne i symultaniczne.

Nasz cennik przekładów
Zapraszamy do kontaktu

Jak zdobyć ten niezwykle ciekawy zawód?

Cały zespół tłumaczy przysięgłych słoweńskiego MIW składa się ze specjalistów zaprzysiężonych w polskim Ministerstwie Sprawiedliwości. Droga do uzyskania uprawnień z tego, czy innego języka nie jest łatwa. Należy przejść dwustopniowy egzamin, który zdawany jest średnio przez 20% osób (dane statystyczne dla wszystkich języków). Zawód tłumacza przysięgłego w Polsce powołany jest głównie w celu przygotowania dokumentów w języku polskim, ponieważ jedynie takie dokumenty według polskiego prawa akceptowane są przez polskie urzędy, szkoły, sądy i inne jednostki administracji rządowej. Polscy tłumacze przysięgli wykonują również przekłady na język obcy, jednak proszę pamiętać, że takie przekłady nie zawsze akceptowane są za granicą. W Polsce moc urzędową mają jedynie dokumenty uwierzytelnione przez krajowego tłumacza przysięgłego.


Jak zostać tłumaczem?

Oferujemy przekłady

Przekłady pisemne branżowe

Branżowe,
między innymi:

Prawo
Medycyna
Technika
Farmacja
Przekład poświadczony

Dokumenty z pieczęcią uwierzytelniającą

Umów
Certyfikatów
Dyplomów
Aktów notarialnych
Przekłady ustne

Przekłady ustne,
symultaniczne,
poświadczone i zwykłe

U notariusza
W sądzie
Na policji
Na konferencjach

Jak wygląda ten zawód w Słowenii?

Specjalista przysięgły słoweński


W Polsce zarówno zawód jak i funkcja mają taką samą nazwę: "tłumacz przysięgły". Sytuacja w Słowenii ma się inaczej. U naszych dalekich sąsiadów osoba przekładająca teksty pełni jedynie funkcję tłumacza przysięgłego. Po taką posadę można po prostu zgłosić się do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie trzeba zdawać żadnych egzaminów, jak ma to miejsce w naszym kraju. Należy jednak być dyspozycyjnym i przekładać dokumenty na język słoweński oraz języki obce w miarę zapotrzebowania rynku.

W Słowenii legitymację tłumacza polsko- słoweńskiego ma jedynie pięć osób, jednak z racji tak kolosalnych różnic między oboma krajami żadna z tych osób nie ma uprawnień, by sporządzić dokument, który byłby akceptowany przez polskich urzędników. Ci przyjmą jedynie dokumenty poświadczone pieczęcią wytłoczoną przez Mennicę Polską, czyli przez tłumaczy, którzy zostali zaprzysiężeni przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Prosimy o tym pamiętać.

Czytaj więcej...